Forum Gündemi :
109 Toplam Yorum Sayısı
48 Toplam Konu Sayısı
53 Toplam Üye Sayısı
0.77 Günlük Ortalama Yorum
0.34 Günlük Ortalama Konu
0.38 Günlük Ortalama Kayıtlar
2.06 Üye Başına Ortalama Yorum
0.91 Üye Başına Ortalama Konu
1.27 Konu Başına Yorum
37.74% Yorum Yazanların Ortalama